Istorija Unix operativnog sistema

Razvoj Unix-a od strane USG

Zbog svojih osobina i mogućnosti (timesharing os, multitasking i multiuser os) UNIX je postao primamljiv i za komercijalnu upotrebu. Nakon Verzije 7 formirana je posebna grupa, UNIX Support Group (USG), u okviru AT&T sa zadatkom da se brine o UNIX sistemu. Njihova prva distribucija bila je System III (1981. god.) i ona je imala ugradjene mogućnosti iz Version 7, 32V, real time UNIX/RT i Programmer's Work Bench (PWB) sistema (interne verzije u Bell-ovim laboratorijama).

System V

USG je 1983. god. objavio System V, System III derivat, zatim se preformirao u UNIX System Development Laboratory (USDL), i 1984. god. objavio UNIX System V Release 2 (V.2). Sledeća verzija - UNIX System V Release 2, Version 4 (V.2.4), donela je implementaciju virtualne memorije sa paging-om tipa kopiraj-pri-upisu i deljenu memoriju. USDL se transformisao u AT&T Information Systems (ATTIS), koji je 1987. god. distribuirao System V Release 3 (V.3). SVR3 je adaptirao implementaciju I/O stream sistema iz V8 (nazvanu STREAMS) i uključio je RFS.

UNIX System V Release 4

ATTIS 1989. godine postaje UNIX Software Organization (USO) i razvija UNIX System V Release 4 (SVR4), kombinujući mogućnosti iz SVR3, 4.3BSD, Microsoft Xenix i SunOS operativnih sistema. Predstavlja skoro potpuno prekodiran System V kernel i podržava procesovanje u realnom vremenu, process scheduling klase, signale i IPC, dinamično alociranje struktura podataka, upravljanje virtualnom memorijom, virtualni fajl sistem i kontrolu poslova (job control). SVR4 radi kako na 32-bitnim mikroprocesorima tako i na superkompjuterima i u potpunosti je usaglašen sa POSIX standardom. SVR4 je razvijan tako da postane jedinstvena platforma za komercijalni razvoj UNIX-a, a na njemu su radili kako komercijalni tako i akademski projektanti. Oni su u tome svakako i uspeli, tako da SVR4 predstavlja možda i najznačajniju varijantu UNIX-a, pošto je objedinio sve najznačajnije mogućnosti UNIX-a koje su razvijene.

Posle izdavanja SVR4 USO postaje Unix System Laboratories (USL), koji postaje deo Novell-a 1993. godine.

Grafikoni

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.