Istorija Unix operativnog sistema

Dalji razvoj BSD-a

Kako je Berkeley dopuštao distribuciju svojih Net/1 i Net/2 traka pojavili su se mnogi operativni sistemi zasnovani na ovim distribucijama. Jedan od njih je i 386BSD čiji je razvoj počeo kada je 1991. godine William Jolitz počeo sa portovanjem Net/2 (4.3BSD-Lite) trake na 386 računare. Medjutim, on nije bio u stanju da isprati sve popravke bug-ova i sve promene koje su vršene, tako da 1993. godine on prestaje sa razvojem. Programeri koji su sa njim radili podelili su se u 2 grupe koje su nastavile započeti posao. Takodje, 1992. godine je osnovana i firma BSDi koja je predstavila svoj komercijalni BSD/OS sistem. Na ovaj način je sa velikim uspehom nastavljen razvoj koji je započeo CSRG i stvoreni su najstabilniji, najportabilniji i najsigurniji sistemi današnjice.

FreeBSD

Početkom 1993. godine Jordan K. Hubbard, Rod Grimes i Nate Williams su pokrenuli projekat čiji je cilj bio rešavanje problema koji su postojali u principima razvoja Jolitzovog 386BSD-a. Posle konsultovanja sa tadašnjim korisnicima sistema, uspostavljeni su principi i smišljeno je ime - FreeBSD. Pre nego što je konkretan razvoj i počeo, Jordan Hubbard je predložio je firmi Walnut Creek CDROM (danas BSDi) da pripreme distribuiranje FreeBSD-a na CD-ROM-ovima. Walnut Creek CDROM su prihvatili ideju, ali i obezbedili (tada potpuno nepoznatom) projektu mašinu na kojoj će biti razvijan i brzu Internet konekciju. Bez ove pomoći teško da bi FreeBSD bio razvijen u ovolikoj meri i ovolikom brzinom kao što jeste.

Prva distribucija FreeBSD-a na CD-ROM-ovima (i naravno na netu) bila je FreeBSD 1.0, objavljena u decembru 1993. godine. Bila je zasnovana na Berkeley-evoj 4.3BSD-Lite ("Net/2") traci, a naravno sadržala je i komponente 386BSD-a i mnoge programe Free Software Foundation (fondacija besplatnog-slobodnog softvera).

Nakon što je Novell otkupio UNIX od AT&T-a, Berkeley je morao da prizna da Net/2 traka sadrži velike delove UNIX koda. Posle sudskog spora, dogovoreno je da Berkeley pripremi 4.4BSD-Lite distribuciju iz koje će biti izbačeni pojedini delovi koda. Od tada su BSD i UNIX, kontradiktorno, dve različite stvari. Svi korisnici Net/2 traka bili su prinudjeni da predju na 4.4BSD-Lite. Ovo je uključivalo i FreeBSD, tako da je pred projektom bio zadatak da dovrši sistem bazirajući se na novoj i nepotpunoj 4.4BSD-Lite distribuciji. Veliki delovi sistema su ponovo isprogramirani tako da je u novembru 1994. godine objavljena FreeBSD 2.0 distribucija koja je napokon mogla legalno da se distribuira preko neta i CDROM-ova.

Tekuća -stable grana projekta je 4.x-stable. 4.5-RELASE je objavljen u januaru 2002. godine, a sledeće izdanje FreeBSD 4.6 zakazano je za 1. jun. 2002.

Krajem 2002. godine FreeBSD-current će biti objavljen kao FreeBSD 5.0-RELASE.

NetBSD

NetBSD je takodje nastao sa ciljem da poboljša mehanizam razvoja 386BSD-a. Ljudi iz firme Virginia Tech uzeli su za osnovu 386BSD i Net/2 traku i počeli su sa portovanjem BSD-a na računare Macintosh. Razvoj se ubrzo proširio i na Atari ST, Amiga, i PC platforme.

Kako se projekat razvijao, postalo je očigledno da će FreeBSD biti namenjen za i386, a NetBSD za sve ostale platforme. Ime je dobio zato što je do 1998. godine rad na njemu bio vezan isključivo za Net, a komunikacija medju developer-ima je bila bazirana na chat-u i mail-u.

Danas snaga NetBSD-a leži u podršci za čak 51 hardversku platformu. NetBSD je postao stabilni, multiplatformski, istraživački orijentisan operativni sistem. Posvećenost ka portabilnosti uticala je na druge operativne sisteme da i oni pružaju podršku za više platformi. Nekoliko operativnih sistema (OpenBSD, KAME, Darwin, MacOS X) izvedeno je direktno iz NetBSD-a. NetBSD je besplatan i može se snimiti sa neta. (www.netbsd.org). Aktivna verzija je 1.5.2 (maj 2002.)

OpenBSD

OpenBSD projekat je 1996. započeo Theo De Raadt, jedan od glavnih programera projekta NetBSD. Umesto velike portabilnosti, OpenBSD se orijentisao ka sigurnosti. OpenBSD je operativni sistem sa izrazito jakim security-em, kao i sa kriptografijom (Blowfish, OpenSSH, PRNG, OpenSSL...) integrisanom u sam sistem. Takodje, programeri OpenBSD-ja su od 1996. godine počeli sa detaljnim pregledom koda kernela u potrazi za potencijalnim bug-ovima i exploit-ima, što je rezultiralo ispravljanju mnogih grešaka u kodu pre nego što su one i bile primećene u drugim sistemima.

OpenBSD je svakako najimpresivniji operativni sistem današnjice sa aspekta security-a, a takodje se i on može dobiti besplatno preko neta. (www.openbsd.org). Aktivna verzija je 3.1.

Grafikoni

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.