php.inter.rs/freebsd

Operativni sistem Free BSD

Autor Marko Uskoković, maturski rad.

FreeBSD je istaknuti operativni sistem za arhitekture računara koje su kompatibilne sa Intel x86, DEC Alpha i PC-98 arhitekturama (druge platforme su u planu razvoja).

Free u imenu znači da se može koristiti besplatno, čak i za komercijalne upotrebe, ali takodje i u smislu slobodno. Sa izvornim kodom FreeBSD-a korisnik može da radi bilo šta - da ga čita, menja, prepravlja, kopira, prodaje, doslovno sve osim da tvrdi da ga je on napisao.

Prva distribucija FreeBSD-a na CD-ROM-ovima (i naravno na netu) bila je FreeBSD 1.0, objavljena u decembru 1993. godine. Bila je zasnovana na Berkeley-evoj 4.3BSD-Lite ("Net/2") traci, a naravno sadržala je i komponente 386BSD-a i mnoge programe Free Software Foundation (fondacija besplatnog-slobodnog softvera).

Kako je popularnost UNIX-a rasla, različite korporacije, organizacije i univerziteti su portovali UNIX na mnoge platforme računara, tako da je stvoren veliki broj UNIX-sličnih operativnih sistema. Primeri su DEC-ov Ultrix, IBM-ov AIX, Microsoft-ov Xenix, Sun-ov SunOS i Solaris, Hewlett-Packard-ov HP-UX, Compaq-ov Tru64 UNIX, Novell-ov UNIX Netware, SGI-ov IRIX, Chorus, MACH, OSF/1, 386BSD, SCO UNIX, kao i mnogi drugi operativni sistemi koji su razvijani po ugledu na UNIX, kao što su: Tunis, Xinu, Minix,Linux.

UNIX je danas dostupan na svim računarima opšte namene, personalnim računarima (PC), radnim stanicama, minikompjuterima (PDP-11, VAX), mainframe računarima i super kompjuterima (cray).

Literatura koja je korisćena

Knjige

  • The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System - Kusick, Bostic, Karels, Quarterrman
  • The FreeBSD Handbook - The FreeBSD Documentation Project
  • Operating Systems: Internals and Design Principles - William Stallings
  • Design elements of the FreeBSD VM system - Matthew Dillon

Net

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.