Dizajn

Ports & Packages

U FreeBSD-u korisnici imaju na raspolaganju dva načina za instaliranje novih programa: portovi i paketi. Kolekcija portova i paketa se sastoji od preko 6000 programa i mogu se naći na netu ili na CDROM-ovima. Ove kolekcije pored toga što pružaju veliki broj programa, znatno pojednostavljuju intstaliranje. Ideja je da korisnici ne moraju da traže programe "negde na netu", već da se stvori centralna kolekcija programa i mehanizam kojim bi se ti programi, koristeći samo jednu komandu, skinuli sa neta (ili snimili sa CDROM-a), raspakovali, zakrpili, kompajlirali i instalirali.

Kolekcija portova

Kolekcija portova se može snimiti prilikom instaliranja sistema. Port nekog programa se sastoji iz makefile-a (skript kojim se program kompajlira), distinfo fajla koji sadrži informacije o fajlovima koji se moraju download-ovati da bi se sagradio port, checksum-ova tih fajlova kako bi se proverio njihov integritet, i zakrpe (patch) koja sadrži informacije o promenama koje treba izvršiti kod odredjenih fajlova (zbog ispravljanja bug-ova programa i sl.). Instaliranje programa iz kolekcije portova se obavlja komandom make install. Deinstaliranje se vrši komandom make deinstall.

Kolekcija paketa

Kolekcija paketa predstavlja način snimanja binarnih verzija programa. Paket je kompresovani .tgz fajl. Da bi se instalirao jedan program iz kolekcije paketa sve što treba uraditi je skinuti odgovarajući .tgz fajl sa adrese ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/ i pokrenuti komandu pkg_add(1).

Deinstaliranje se vrši komandom pkg_delete(1).

Na CDROM-ovima se paketi nalaze u /packages direktorijumu.

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.