Istorija Unix operativnog sistema

Unix na Berkeley univerzitetu

Najveći doprinos UNIX-u doneo je University of California at Berkeley (UCB). Prvu zvaničnu distribuciju UNIX-a (3BSD) napravio je 1978. god. Bill Joy, autor vi-a (što je impliciralo i drajvere za terminale), čovek koji je značajno unapredio tadašnji pascal interpreter, jedan od osnivača Sun Microsystems-a, autor programskog jezika JAVA i jedan od najvećih UNIX hakera svih vremena. Ta distribucija predstavljala je VAX UNIX 32V, kome su dodati virtuelna memorija, straničenje na zahtev (demand paging) i zamena stranica (page replacement). Virtuelna memorija je omogućila da se UNIX koristi za razvoj velikih programa, kao što je Berkeley-ev Franz Lisp. Paralelno sa razvojem na VAX računarima, BSD se razvija i na računarima PDP-11, ali je manja cena VAX računara doprinela širenju BSD i u drugim akademskim okruženjima.

4BSD je nastao DARPA-inim (*Defense Advanced Research Projects Agency*) finansiranjem Berkeley-a za razvijanje standardnog UNIX sistema za vladine potrebe. 4.2BSD je obezbedio rad u mreži po DARPA-inom Internet mrežnom protokolu (TCP/IP), tako da je obezbedjena uniformna komunikacija medju različitim elementima, uključujući lokalne mreze (kao što je Ethernet i token rings) i mreže računara (Arpanet i NSFNET). Berkeley-eva implementacija TCP/IP protokola se distribuirala na trakama kao "Networking Release 1", tj. "Net/1" trake.

Sledeća verzija, 4.3BSD, donela je mnoga unapredjenja i poboljšanja performansi mrežne komunikacije. Berkeley je dozvoljavao distribuiranje 'Net/2' traka korporacijama koje su licencirale AT&T-ov UNIX, pod uslovom da one u svojim distribucijama priznaju da koriste Berkeley-eve trake. Ovo je omogućilo proširenje Interneta od 60 povezanih mreža (1984), do preko 8000 mreža i 10 miliona korisnika u 1993.

Na Berkeley-u su razvijeni mnogi drajveri za terminale, novi korisnički interfejs (C shell), novi tekst editor (ex/vi), kompajler za Pascal, interpreter za Lisp, kao i mnogi drugi sistemski programi.

Poslednje Berkeley-evo izdanje UNIX-a 4.4BSD, dovršeno je 1993. godine i ispunjava sve uslove koje zadaje POSIX standard. Pored toga sadrži radikalno novu organizaciju fajl sistema koja omogućava lako dodavanje novih mogućnosti. Uključena je i implementacija NFS-a, poboljšana sigurnost i unapredjena struktura kernela. Izdavanjem verzija 4.4BSD i 4.4BSD Lite (za distribuciju) Berkeley je obustavio dalji razvoj.

Grafikoni

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.