Dizajn

Mrezni fajl sistem - NFS

Network file system (NFS) predstavlja standardni način deljenja fajlova medju UNIX sistemima. Svrha NFS-a je da omogući korisnicima pristup fajl sistemu nekog drugog računara tako što se on montira na lokalni fajl sistem. Lokalni korisnici ovako mogu da promene aktivni direktorijum u direktorijum na mrežnom fajl sistemu, mogu da čitaju, prepravljaju i izvršavaju fajlove isto kao fajlove na lokalnom fajl sistemu.

Kada lokalni klijent zatraži neku operaciju nad udaljenim fajl sistemom, zahtev se kompresuje (zbog performansi) i šalje serveru. Server izvršava zatraženu operaciju ili prijavljuje grešku i razlog odbijanja servisa. Zbog performansi klijent čuva podatke o podacima kojima se često pristupa.

NFS protokol i implementaciju razvio je Sun Microsystems.

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.