Grafikon

Skoriji razvoj UNIX-a

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.