Dizajn

Model razvoja FreeBSD

FreeBSD se razvija tako da korisnicima sistema bude olakšano unapredjivanje sistema. Cilj je da se stvori stabilan operativni sistem i veliki broj dodatnih programa koje korisnici mogu lako da instaliraju (i deinstaliraju), koriste, prijave greške i daju sugestije za poboljšanje sistema i programa.

Da bi se ovo omogućilo, koristi se CVS (Concurrent Version System). To je alatka za kontrolisanje izvornog koda programa koja omogućuje korisnicima da u svakom trenutku dobiju doslovno svaku verziju FreeBSD-a, od prvih razvojnih verzija, pa sve do još neobjavljenih verzija koje se trenutno programiraju.

Committers (odbornici) su ljudi koji imaju pravo da prepravljaju CVS drvo. Oni koji pripadaju ovoj grupi su autorizovani da prave modifikacije izvornog koda FreeBSD-a. Naziv committer su dobili po komandi cvs-a commit, kojom prepravljaju CVS drvo.

Za dobro stanje projekta u celini i za planiranje daljeg razvoja odgovoran je FreeBSD Core tim. Oni daju commitersima pravo da prepravljaju CVS drvo i pozivaju posvećene i odgovorne programere da se pridruže projektu. Obično su odgovorni za razvijanje nekog većeg dela sistema. Biraju se svake 2 godine na izborima na kojima pravo glasanja imaju svi committersi.

Članovi core i committers timova su volonteri kada je u pitanju razvoj FreeBSD-a i nemaju nikakve finansijske koristi od projekta, pa bi bilo pogrešno smatrati da su oni obavezni da pružaju tehničku podršku. Za to su zadužene komercijalne firme koje zaradjuju distribuiranjem FreeBSD-a na diskovima, izdavanjem knjiga i pružanjem tehničke podrške.

Takodje, veliki udeo u razvoju FreeBSD-a imaju i sami korisnici koji šalju svoje sugestije i predloge, prijavljuju greške i šalju ispravke, dopunjuju i prevode dokumentaciju. Ovakvih ljudi je uvek bilo i uvek će biti mnogo, pogotovo kada je u pitanju FreeBSD projekat.

2000 - 2018, Autor - Marko Uskoković. Izrada i web prostor - Goran Aleksić.